The Majestic Million

The million domains we find with the most referring subnets

Free search and download of the top million websites, from the world's largest commercially available backlink database.

Want more Big Data?

Commission a bespoke Majestic Analytics report

Check it out

Position +/- Domain TLD TLD Rank Referring Subnets Referring IPs
165,873 2,912 aslakhage.no
.no 401 1,103
1
1,279
1
166,991 1,950 bellona.no
.no 402 1,097
6
1,318
6
167,591 3,898 roykenolag.no
.no 403 1,094
2
1,361
1
168,355 960 platekompaniet.no
.no 404 1,090
20
1,663
24
168,444 4,193 sangweb.no
.no 405 1,090
2
1,311
2
168,794 1,384 ta.no
.no 406 1,088
22
1,546
28
168,902 502 kon-tiki.no
.no 407 1,088
13
1,283
23
169,481 4,498 fylkesmannen.no
.no 408 1,085
1
1,588
36
169,967 1,953 turistforeningen.no
.no 409 1,083
24
1,474
18
170,392 1,536 ostlendingen.no
.no 410 1,081
22
1,536
33
170,970 6,362 sk10.no
.no 411 1,079
3
1,253
4
171,088 1,155 kartverket.no
.no 412 1,078
20
1,528
25
171,862 8,739 nordic-emballasje.no
.no 413 1,075
11
1,264
11
172,354 15,218 omic.no
.no 414 1,073
92
1,217
127
172,654 227 kulturradet.no
.no 415 1,071
16
1,502
16
172,736 6,226 norskfolkemuseum.no
.no 416 1,071
44
1,286
52
173,101 4,093 lystpaa.no
.no 417 1,069
7
1,568
11
173,221 24,869 brantenborg.no
.no 418 1,069
76
1,247
94
173,592 3,653 webcruiter.no
.no 419 1,067
9
1,366
5
174,212 6,450 situne.no
.no 420 1,065
1
1,185
175,575 3,473 sas.no
.no 421 1,059
11
1,455
23
176,560 10,745 hkuf.no
.no 422 1,056
63
1,195
89
176,821 2,669 siu.no
.no 423 1,055
14
1,175
18
176,931 3,574 rbnett.no
.no 424 1,054
10
1,438
17
177,270 3,207 oyafestivalen.no
.no 425 1,053
31
1,287
38
178,153 4,051 hi.no
.no 426 1,050
7
1,259
4
178,528 6,977 sthansberget.no
.no 427 1,049
6
1,202
3
178,663 3,889 coop.no
.no 428 1,048
7
1,506
26
179,267 1,895 side2.no
.no 429 1,046
15
1,529
17
179,272 3,281 orkanger-vel.no
.no 430 1,046
9
1,511
16
180,765 1,101 1881.no
.no 431 1,041
17
1,594
28
180,801 860 digitaltmuseum.no
.no 432 1,041
18
1,387
38
181,068 589 lov2xlr8.no
.no 433 1,040
19
1,412
34
181,420 13,348 freber.no
.no 434 1,039
34
1,249
40
181,472 1,452 nupi.no
.no 435 1,039
15
1,207
17
181,801 4,661 agripet.no
.no 436 1,038
1
1,182
3
182,030 3,153 hib.no
.no 437 1,037
7
1,248
14
183,286 1,082 hia.no
.no 438 1,033
15
1,159
18
184,046 4,911 iktweb.no
.no 439 1,030
2
1,244
184,589 75 politiet.no
.no 440 1,028
18
1,356
24
184,959 2,344 nasjonaleturistveger.no
.no 441 1,027
28
1,282
38
185,005 2,783 digivaluta.no
.no 442 1,027
30
1,222
29
186,126 7 document.no
.no 443 1,023
17
1,281
31
186,679 304 varden.no
.no 444 1,021
15
1,452
19
186,980 5,420 legeforeningen.no
.no 445 1,020
6
1,288
16
187,578 1,099 alternativ.no
.no 446 1,018
11
1,275
21
187,619 2,373 broadpark.no
.no 447 1,018
6
1,224
9
187,937 2,096 bildr.no
.no 448 1,017
7
1,190
189,258 2,454 cgengineering.no
.no 449 1,012
25
1,274
26
190,094 1,843 gamer.no
.no 450 1,009
7
1,210
13
190,987 3,169 orkangervel.no
.no 451 1,005
2
1,481
2
191,003 1,863 idrett.no
.no 452 1,005
7
1,397
19
193,911 1,279 tekna.no
.no 453 994
9
1,465
16
194,560 61 elbil.no
.no 454 992
14
1,209
20
195,867 2,651 idunn.no
.no 455 987
4
1,277
22
196,549 2,933 npd.no
.no 456 985
3
1,153
12
197,477 1,237 unik.no
.no 457 982
9
1,086
9
198,517 1,270 finanstilsynet.no
.no 458 978
9
1,150
17
198,956 3,627 domstol.no
.no 459 976
1
1,289
17
198,968 2,360 dplay.no
.no 460 976
22
1,256
21
199,215 713 ustedalen.no
.no 461 975
11
1,422
8
199,223 1,250 bokkilden.no
.no 462 975
9
1,408
22
200,223 477 ngu.no
.no 463 972
15
1,189
24
200,641 439 nhi.no
.no 464 970
12
1,422
21
200,698 971 katolsk.no
.no 465 970
17
1,221
19
201,900 2,596 messe.no
.no 466 966
5
1,183
14
202,103 2,152 lokalhistoriewiki.no
.no 467 965
21
1,306
26
202,132 2,581 statkart.no
.no 468 965
5
1,248
19
202,692 3,855 fop.no
.no 469 963
1
1,408
2
202,709 1,969 h-avis.no
.no 470 963
7
1,351
17
202,710 421 oa.no
.no 471 963
15
1,351
21
203,422 132 afmuseet.no
.no 472 961
14
1,128
22
203,681 88 rbk.no
.no 473 960
14
1,146
24
203,857 833 forbrukertilsynet.no
.no 474 959
11
1,310
19
204,983 2,233 skinfuelempire.no
.no 475 956
21
1,099
25
205,782 4,305 nor-way.no
.no 476 953
28
1,190
28
205,974 2,235 nkk.no
.no 477 952
21
1,624
38
205,995 852 backpacker.no
.no 478 952
11
1,373
16
206,229 6,646 abelprize.no
.no 479 952
36
1,066
37
206,300 3,454 deltager.no
.no 480 951
25
1,452
29
207,310 2,127 h-a.no
.no 481 948
7
1,357
12
207,330 7,106 naf.no
.no 482 948
8
1,291
4
207,616 2,463 webhuset.no
.no 483 947
6
1,636
4
208,313 117 gabrielscott.no
.no 484 945
13
1,338
27
209,006 1,504 lanekassen.no
.no 485 943
9
1,245
14
209,092 2,524 telia.no
.no 486 943
6
1,141
17
209,457 5,470 flytoget.no
.no 487 942
3
1,108
5
209,629 4,014 osloby.no
.no 488 941
26
1,325
24
210,294 1,877 dsb.no
.no 489 939
8
1,276
17
210,847 1,185 2l.no
.no 490 938
17
1,066
24
211,508 15,148 redirection.no
.no 491 936
29
1,076
54
213,697 6,279 verifythesolution.no
.no 492 929
5
1,278
1
214,443 9,668 dinhelsehonefoss.no
.no 493 927
43
1,131
59
216,630 1,461 heydays.no
.no 494 921
9
1,046
9
217,473 3,971 erlendelias.no
.no 495 918
2
1,197
3
217,791 6,655 melandauto.no
.no 496 917
5
1,267
3
218,036 407 studyinnorway.no
.no 497 917
12
1,047
18
218,157 340 pirate4x4.no
.no 498 916
14
1,360
15
218,570 12,471 ifinnmark.no
.no 499 915
19
1,209
17
218,716 5,515 autopass.no
.no 500 915
2
1,085
8
< 1
3 4 5 6 7
17 >

Top Million Root Domains List generated on 28 Jan 2020 using data from the Fresh Index built on 27 Jan 2020 22:48 GMT