The Majestic Million

The million domains we find with the most referring subnets

Free search and download of the top million websites, from the world's largest commercially available backlink database.

Want more Big Data?

Commission a bespoke Majestic Analytics report

Check it out

Position +/- Domain TLD TLD Rank Referring Subnets Referring IPs
816,353 108 gso.org.sa
.sa 201 369
2
400
1
816,544 38,550 wasmiholding.com.sa
.sa 202 369
11
396
12
819,104 5,793 m3com.com.sa
.sa 203 368 402
1
825,241 3,213 kfsc.edu.sa
.sa 204 366
3
396
7
828,314 14,606 enjazit.com.sa
.sa 205 365
3
394
3
828,363 367 pif.gov.sa
.sa 206 365
2
393
4
828,608 5,367 panda.com.sa
.sa 207 365 388
4
839,687 401 iau.edu.sa
.sa 208 361
2
407
2
851,462 11,763 f4h.com.sa
.sa 209 357
2
416
2
855,193 11,866 nbu.edu.sa
.sa 210 356
2
394
2
855,453 24,688 nic.sa
.sa 211 356
6
389
3
856,058 6,718 modon.gov.sa
.sa 212 356
4
377
3
858,356 21,526 mewa.gov.sa
.sa 213 355
5
393
1
858,882 7,008 thesaff.com.sa
.sa 214 355
4
383
6
859,052 21,644 aqarona.sa
.sa 215 355
5
380
4
868,882 931 saso.org.sa
.sa 216 352
2
369
5
870,592 35,955 azzm.com.sa
.sa 217 351
9
399
13
873,964 2,454 saptco.com.sa
.sa 218 350
1
395
1
874,149 3,865 suhuf.net.sa
.sa 219 350
3
390
883,924 5,746 info.gov.sa
.sa 220 347 388
3
891,903 9,269 effatuniversity.edu.sa
.sa 221 345
1
361
1
905,637 9,434 kfnl.gov.sa
.sa 222 341
1
357
908,194 7,922 shb.com.sa
.sa 223 340
4
375
2
909,217 12,714 socpa.org.sa
.sa 224 340
2
358
5
910,769 8,122 teejan.sa
.sa 225 339
4
403
1
911,007 14,874 dte.sa
.sa 226 339
6
392
4
922,516 15,794 moda.gov.sa
.sa 227 336
6
374
8
923,591 New Entry akariyoun.sa
.sa 228 336
New Entry
357
New Entry
926,998 9,537 chamber.org.sa
.sa 229 335
1
359
1
930,204 8,624 moe.sa
.sa 230 334
4
366
3
931,102 16,032 murabbak.sa
.sa 231 334
6
352
5
932,278 24,062 btl.sa
.sa 232 333
5
430
5
935,568 1,416 prolines.sa
.sa 233 332
2
487
3
937,887 2,332 sbm.net.sa
.sa 234 332
1
358
960,416 1,646 bupa.com.sa
.sa 235 326
2
349
966,895 9,179 sar.com.sa
.sa 236 324
1
361
3
969,548 9,110 handstore.com.sa
.sa 237 323
4
395
1
970,838 9,307 toyota.com.sa
.sa 238 323
4
357
5
974,835 5,705 bog.gov.sa
.sa 239 322
3
351
5
975,272 9,221 vat.gov.sa
.sa 240 322
4
345
3
977,870 13,191 ugc.com.sa
.sa 241 321
2
363
1
986,989 9,600 llbf.com.sa
.sa 242 319
4
339
5
989,765 9,370 rslf.gov.sa
.sa 243 318
1
352
2
996,761 New Entry shahm.sa
.sa 244 316
New Entry
366
New Entry
< 1 2 3

Top Million Root Domains List generated on 12 Nov 2019 using data from the Fresh Index built on 11 Nov 2019 08:44 GMT