The Majestic Million

The million domains we find with the most referring subnets

Free search and download of the top million websites, from the world's largest commercially available backlink database.

Want more Big Data?

Commission a bespoke Majestic Analytics report

Check it out

Position +/- Domain TLD TLD Rank Referring Subnets Referring IPs
636,501 15,829 pfbfrx.ga
.ga 12442 406
6
4,643
1
636,502 7,174 xjfrdz.ga
.ga 12443 406
3
4,642
5
636,503 7,175 xbjzpr.ga
.ga 12444 406
3
4,641
636,504 7,177 eysosw.ga
.ga 12445 406
3
4,640
3
636,505 18,822 xxnthx.ga
.ga 12446 406
7
4,636
9
636,506 15,844 tpbhpr.ga
.ga 12447 406
6
4,632
7
636,507 10,034 kcsaou.ga
.ga 12448 406
4
4,631
7
636,508 10,029 jhnzfx.ga
.ga 12449 406
4
4,628
636,509 7,177 kwakco.ga
.ga 12450 406
3
4,628
6
636,510 905 jbbzfb.ga
.ga 12451 406 4,625
5
636,511 904 pbjrvh.ga
.ga 12452 406 4,622
7
636,512 4,412 lppdxj.ga
.ga 12453 406
2
4,621
2
636,513 907 xbxjxv.ga
.ga 12454 406 4,620
3
636,514 18,821 xtrdnl.ga
.ga 12455 406
7
4,619
1
636,515 12,872 ccogiy.ga
.ga 12456 406
5
4,616
6
636,516 1,716 pjnhvj.ga
.ga 12457 406
1
4,614
636,517 18,830 dnbvrl.ga
.ga 12458 406
7
4,609
1
636,518 7,174 oswoce.ga
.ga 12459 406
3
4,609
4
636,519 7,172 jvtrdl.ga
.ga 12460 406
3
4,607
1
636,520 4,409 zzfjpp.ga
.ga 12461 406
2
4,607
636,521 25,014 bzvvlb.ga
.ga 12462 406
9
4,605
8
636,522 10,028 bzzzdz.ga
.ga 12463 406
4
4,601
2
636,523 15,850 vflxld.ga
.ga 12464 406
6
4,464
3
636,524 3,611 jzrntz.ga
.ga 12465 406
1
4,426
10
636,525 914 nfbltv.ga
.ga 12466 406 4,426
14
636,526 1,715 vlbjvf.ga
.ga 12467 406
1
4,426
5
636,527 3,609 tdpzzd.ga
.ga 12468 406
1
4,426
7
636,528 1,712 pbllth.ga
.ga 12469 406
1
4,424
7
636,529 4,417 dzztxr.ga
.ga 12470 406
2
4,422
3
636,530 916 xxrjzr.ga
.ga 12471 406 4,422
13
636,531 1,715 yocayq.ga
.ga 12472 406
1
4,421
5
636,532 6,084 jrxdjl.ga
.ga 12473 406
2
4,419
8
636,533 914 ddrbdr.ga
.ga 12474 406 4,418
11
636,534 10,039 tnphbj.ga
.ga 12475 406
4
4,418
5
636,535 12,873 bzhjbx.ga
.ga 12476 406
5
4,417
5
636,536 3,607 tbxpjt.ga
.ga 12477 406
1
4,416
4
636,537 7,174 tdhnbd.ga
.ga 12478 406
3
4,416
8
636,538 4,399 znjzbl.ga
.ga 12479 406
2
4,415
14
636,539 1,733 pndzlf.ga
.ga 12480 406
1
4,414
2
636,540 3,617 pnjlnt.ga
.ga 12481 406
1
4,414
13
636,541 7,168 skwmqm.ga
.ga 12482 406
3
4,414
10
636,542 10,772 lnnttf.ga
.ga 12483 406
4
4,413
8
636,543 1,715 ptjbxp.ga
.ga 12484 406
1
4,413
8
636,544 6,073 dzzvbh.ga
.ga 12485 406
2
4,412
5
636,545 10,782 zptdlz.ga
.ga 12486 406
4
4,412
12
636,546 1,708 tftbzz.ga
.ga 12487 406
1
4,412
10
636,547 1,728 zddthr.ga
.ga 12488 406
1
4,412
4
636,548 1,718 llprtf.ga
.ga 12489 406
1
4,411
6
636,549 912 mysmiq.ga
.ga 12490 406 4,411
8
636,550 1,702 ztnprt.ga
.ga 12491 406
1
4,411
12
636,551 917 tfjhdf.ga
.ga 12492 406 4,411
9
636,552 6,095 bvhldf.ga
.ga 12493 406
2
4,411
10
636,553 910 lrfptf.ga
.ga 12494 406 4,410
7
636,554 10,786 fltpjj.ga
.ga 12495 406
4
4,410
12
636,555 7,184 okkgyu.ga
.ga 12496 406
3
4,410
2
636,556 3,624 pfrtrf.ga
.ga 12497 406
1
4,410
10
636,557 6,074 jxdbrv.ga
.ga 12498 406
2
4,410
4
636,558 910 tjhjpv.ga
.ga 12499 406 4,408
8
636,559 926 awcsgq.ga
.ga 12500 406 4,408
12
636,560 3,636 rxlzjn.ga
.ga 12501 406
1
4,407
17
636,561 6,102 xxrvtr.ga
.ga 12502 406
2
4,407
13
636,562 1,697 bnbfbr.ga
.ga 12503 406
1
4,406
13
636,563 1,729 fjtnhf.ga
.ga 12504 406
1
4,406
5
636,564 3,621 nvjndv.ga
.ga 12505 406
1
4,406
9
636,565 1,729 tdfndd.ga
.ga 12506 406
1
4,405
6
636,566 1,729 ttxhbx.ga
.ga 12507 406
1
4,405
6
636,567 3,622 ptvbpr.ga
.ga 12508 406
1
4,404
10
636,568 7,196 xhldbn.ga
.ga 12509 406
3
4,404
2
636,569 931 rvvbxf.ga
.ga 12510 406 4,403
16
636,570 1,733 dnbrfv.ga
.ga 12511 406
1
4,403
6
636,571 914 rhrjbj.ga
.ga 12512 406 4,402
10
636,572 1,737 xtzdjv.ga
.ga 12513 406
1
4,402
6
636,573 7,187 ammasq.ga
.ga 12514 406
3
4,401
5
636,574 7,193 lfzpnx.ga
.ga 12515 406
3
4,401
3
636,575 4,408 blnplz.ga
.ga 12516 406
2
4,401
8
636,576 7,170 nzjptn.ga
.ga 12517 406
3
4,400
10
636,577 4,402 xvltvh.ga
.ga 12518 406
2
4,400
9
636,578 1,740 rvpbbf.ga
.ga 12519 406
1
4,400
7
636,579 1,751 xjnndl.ga
.ga 12520 406
1
4,400
4
636,580 3,587 lzzthh.ga
.ga 12521 406
1
4,399
2
636,581 4,417 tddplt.ga
.ga 12522 406
2
4,399
6
636,582 6,076 lfzjrv.ga
.ga 12523 406
2
4,398
8
636,583 3,609 pxbfpj.ga
.ga 12524 406
1
4,398
7
636,584 6,080 rvnffp.ga
.ga 12525 406
2
4,398
9
636,585 912 xflbld.ga
.ga 12526 406 4,398
8
636,586 4,405 tnpzpd.ga
.ga 12527 406
2
4,398
9
636,587 3,624 lvntzh.ga
.ga 12528 406
1
4,397
10
636,588 910 zfdvxd.ga
.ga 12529 406 4,397
8
636,589 3,641 zfrhdh.ga
.ga 12530 406
1
4,397
16
636,590 902 vnvzvd.ga
.ga 12531 406 4,397
5
636,591 6,076 dnlhdd.ga
.ga 12532 406
2
4,396
7
636,592 3,634 fxxlhx.ga
.ga 12533 406
1
4,396
12
636,593 4,408 ppbrhx.ga
.ga 12534 406
2
4,396
8
636,594 7,180 tljlfn.ga
.ga 12535 406
3
4,396
5
636,595 6,101 jrjnzh.ga
.ga 12536 406
2
4,396
14
636,596 1,724 ppvhjn.ga
.ga 12537 406
1
4,396
11
636,597 926 fhvnxd.ga
.ga 12538 406 4,395
11
636,598 4,421 ntxhhx.ga
.ga 12539 406
2
4,395
5
636,599 908 wymeem.ga
.ga 12540 406 4,395
6
636,600 4,402 vnlhvr.ga
.ga 12541 406
2
4,394
10
< 1
6364 6365 6366 6367 6368
10000 >

Top Million Root Domains List generated on 05 Apr 2020 using data from the Fresh Index built on 03 Apr 2020 14:53 GMT