The Majestic Million

The million domains we find with the most referring subnets

Free search and download of the top million websites, from the world's largest commercially available backlink database.

Want more Big Data?

Commission a bespoke Majestic Analytics report

Check it out

Position +/- Domain TLD TLD Rank Referring Subnets Referring IPs
74,771 87 furulia.no
.no 101 1,896
7
2,360
12
75,452 64 nasjonalmuseet.no
.no 102 1,886
7
2,428
11
75,678 642 toll.no
.no 103 1,883
15
2,476
12
76,910 834 ka-base.no
.no 104 1,866
6
2,336
11
77,235 278 kongresspartner.no
.no 105 1,862
1
2,316
5
77,722 540 nilu.no
.no 106 1,855
13
2,156
17
78,331 197 gamleakerborettslag.no
.no 107 1,846
3
2,286
1
78,724 99 prinsdalsbraten.no
.no 108 1,841
4
2,251
1
79,012 758 secretcinema.no
.no 109 1,837
5
2,275
9
79,123 89 bi.no
.no 110 1,835
4
2,315
79,924 885 nhh.no
.no 111 1,824
18
2,188
9
79,946 300 vgs.no
.no 112 1,823
10
2,546
13
80,131 142 muusoyabrl.no
.no 113 1,821
8
2,273
9
80,292 60 bilxpress.no
.no 114 1,819
5
2,309
80,393 170 sagaroa.no
.no 115 1,818
8
2,221
5
80,806 27 fvn.no
.no 116 1,812
6
2,546
15
81,348 846 digi.no
.no 117 1,805
17
2,371
17
82,540 677 karosseriforum.no
.no 118 1,791
3
2,199
10
83,393 186 tekstilservice.no
.no 119 1,780
8
2,220
12
83,904 265 mopedbil.no
.no 120 1,774
9
2,181
11
83,992 83 unit.no
.no 121 1,773
5
2,084
5
84,459 181 kobbervikborettslag.no
.no 122 1,767
8
2,186
12
84,650 661 norad.no
.no 123 1,765
14
2,122
8
84,711 284 betzykrisesenter.no
.no 124 1,764
9
2,194
3
84,765 2,143 oslobors.no
.no 125 1,763
32
2,230
11
84,794 201 cheiendom.no
.no 126 1,763
3
2,168
1
84,795 110 ravnstudio.no
.no 127 1,763
7
2,167
3
85,014 545 norwayhaircare.no
.no 128 1,760
1
2,227
4
85,412 108 cysh.no
.no 129 1,756
4
2,075
4
86,099 1,453 helsedirektoratet.no
.no 130 1,747
23
2,479
33
86,388 535 getynetclean.no
.no 131 1,744
12
2,146
3
86,769 777 p3.no
.no 132 1,739
3
2,425
9
86,845 1,302 mattilsynet.no
.no 133 1,738
21
2,450
9
88,144 809 guldberg.no
.no 134 1,724
4
2,193
2
88,323 418 cappelensgate.no
.no 135 1,722
10
2,167
8
88,507 938 lyst-huset.no
.no 136 1,720
5
2,135
3
88,628 610 ullerntoppen.no
.no 137 1,719
12
2,105
5
88,860 414 amaronevin.no
.no 138 1,716
1
2,101
4
89,029 227 alternativbil.no
.no 139 1,714
8
2,098
4
89,037 517 nbim.no
.no 140 1,714 2,067
16
89,159 1,450 nordlys.no
.no 141 1,712
22
2,403
20
89,307 479 bondibraten.no
.no 142 1,711 2,112
3
89,425 40 klubbpro.no
.no 143 1,710
6
2,054
2
89,769 29 sagelvaboligsameie.no
.no 144 1,706
5
2,075
6
90,159 269 uninett.no
.no 145 1,702
8
1,891
8
90,323 281 europaifokus.no
.no 146 1,700
8
2,080
6
91,064 799 smestadhovedgaard.no
.no 147 1,692
4
2,081
3
92,199 90 nrkbeta.no
.no 148 1,679
6
2,154
12
92,242 357 crystalfacility.no
.no 149 1,679
1
2,032
92,488 1,174 operaen.no
.no 150 1,676
8
2,130
15
93,025 874 aktivas.no
.no 151 1,670
15
2,048
13
93,543 410 miljodirektoratet.no
.no 152 1,664
1
2,290
3
93,705 195 lillevinderenpark.no
.no 153 1,663
3
2,022
5
93,937 854 telenor.no
.no 154 1,660
14
2,261
8
94,603 1,196 skylands.no
.no 155 1,653
18
2,026
18
94,719 569 aktivrenhold.no
.no 156 1,652
1
1,991
4
94,908 789 bmur.no
.no 157 1,650
14
1,949
12
95,609 5,277 scandichotels.no
.no 158 1,642
49
2,235
52
95,731 573 sifalag.no
.no 159 1,641
1
2,017
1
96,026 660 haskoll.no
.no 160 1,638
12
1,975
12
96,167 505 usn.no
.no 161 1,636 2,298
96,593 109 sandstranda1.no
.no 162 1,632
4
2,048
2
96,776 1,377 kongehuset.no
.no 163 1,630
9
2,111
4
96,822 190 unioneiendom.no
.no 164 1,630
3
1,970
3
96,922 99 ovreljaniv.no
.no 165 1,629
4
1,936
4
97,908 394 eurasia.no
.no 166 1,619
1
1,936
6
97,997 483 cappelensgt6-12.no
.no 167 1,618 1,963
1
98,472 267 ipdnorway.no
.no 168 1,613
8
1,952
11
98,668 409 christoffersen.no
.no 169 1,611
1
1,947
98,861 8 bjerkedalen.no
.no 170 1,609
5
1,940
6
98,864 420 123onweb.no
.no 171 1,609
1
1,930
6
99,323 1,260 nmbu.no
.no 172 1,604
8
2,042
6
99,568 661 smedkroken.no
.no 173 1,602
2
1,946
1
99,981 1,316 nif.no
.no 174 1,597
8
2,543
5
100,048 357 fjordparken.no
.no 175 1,597
1
1,949
5
100,166 686 okompaniet.no
.no 176 1,596
12
1,885
7
100,804 149 ilakvartal5.no
.no 177 1,590
3
1,889
4
101,430 158 djupdalen.no
.no 178 1,584
6
1,908
4
101,537 380 hagalokka1.no
.no 179 1,583
1
1,908
6
101,714 520 urtehagen2426.no
.no 180 1,581 1,908
3
102,150 238 ipraxis.no
.no 181 1,577
7
1,913
5
102,275 396 kurlandborettslag.no
.no 182 1,576
1
1,887
3
102,589 74 engersand6.no
.no 183 1,573
4
1,921
3
103,156 1,635 klassekampen.no
.no 184 1,567
20
2,215
24
103,503 208 osmarina.no
.no 185 1,564
3
1,885
7
103,829 177 helsetsameiet.no
.no 186 1,561
3
1,887
3
103,922 676 akobe.no
.no 187 1,560
12
1,889
13
103,926 623 rudo.no
.no 188 1,560
1
1,879
103,933 131 akropolis.no
.no 189 1,560
6
1,863
8
104,204 1,212 reisenett.no
.no 190 1,557
6
1,889
17
104,549 122 svenssonnokleby.no
.no 191 1,554
4
1,860
7
104,641 234 nordrekragskogen.no
.no 192 1,553
3
1,864
7
104,758 426 boalliansen.no
.no 193 1,552
1
1,865
1
104,828 845 imr.no
.no 194 1,551
13
1,930
17
105,128 117 helsenorge.no
.no 195 1,548
6
2,274
14
105,645 24 brani.no
.no 196 1,544
5
1,844
9
105,848 491 ha-con.no
.no 197 1,542 1,843
3
106,260 185 totalcoating.no
.no 198 1,538
3
1,845
3
106,576 721 sanatorieveien.no
.no 199 1,535
2
1,837
1
106,774 148 traktor.no
.no 200 1,533
6
1,875
11
< 1 2 3 4 5
18 >

Top Million Root Domains List generated on 26 Jan 2020 using data from the Fresh Index built on 24 Jan 2020 14:18 GMT