The Majestic Million

The million domains we find with the most referring subnets

Free search and download of the top million websites, from the world's largest commercially available backlink database.

Want more Big Data?

Commission a bespoke Majestic Analytics report

Check it out

Position +/- Domain TLD TLD Rank Referring Subnets Referring IPs
133,349 686 trademark-automarine.no
.no 301 1,334
6
1,597
5
133,419 668 startsiden.no
.no 302 1,333
3
1,822
5
133,606 3,695 gamereactor.no
.no 303 1,332
26
1,654
31
133,799 64 nordbylia.no
.no 304 1,331
2
1,588
134,096 894 disputt.no
.no 305 1,329
7
1,527
2
134,232 1,370 aho.no
.no 306 1,328
8
1,527
7
134,585 320 thonhotels.no
.no 307 1,325
1
1,770
3
135,309 113 9m.no
.no 308 1,321
2
1,556
5
135,667 1,270 itromso.no
.no 309 1,318
7
1,801
7
135,737 1,316 skogensbrannvoktere.no
.no 310 1,318
10
1,567
4
135,852 2,628 b145.no
.no 311 1,317
19
1,595
14
135,929 161 gyldendal.no
.no 312 1,316 1,898
6
136,336 2,164 torstrofestudio.no
.no 313 1,314
16
1,568
9
136,705 1,729 nofima.no
.no 314 1,311
13
1,868
2
136,990 565 rb.no
.no 315 1,309
5
1,879
5
137,603 1,410 norsk-tipping.no
.no 316 1,305
11
2,204
20
137,780 3,057 nve.no
.no 317 1,304
19
1,763
19
137,859 86 loqal.no
.no 318 1,304
2
1,516
4
137,995 358 toppenhaugbs.no
.no 319 1,303
1
1,521
2
138,540 174 nilsemarka.no
.no 320 1,299 1,554
2
138,838 267 bt34.no
.no 321 1,297
3
1,556
3
139,141 886 cmi.no
.no 322 1,295
7
1,531
3
139,490 590 politi.no
.no 323 1,292
3
1,780
5
139,491 744 p4.no
.no 324 1,292
4
1,779
140,700 228 haustfashion.no
.no 325 1,285
3
1,519
4
141,067 243 holtetpukk.no
.no 326 1,283 1,442
2
141,507 247 gamlehagen.no
.no 327 1,280
3
1,503
1
142,196 99 omic.no
.no 328 1,276
1
1,471
3
142,652 689 startivestfold.no
.no 329 1,273
5
1,525
7
142,743 2,199 an.no
.no 330 1,272
12
1,785
11
143,021 393 norid.no
.no 331 1,271
1
1,512
1
143,024 152 vikki.no
.no 332 1,271
2
1,508
2
143,202 2,576 solbakkensa.no
.no 333 1,270
14
1,510
18
143,207 1,167 rh1c.no
.no 334 1,270
8
1,505
8
143,213 1,131 treningsforum.no
.no 335 1,270
5
1,497
8
143,382 2,821 myrehagen.no
.no 336 1,269
18
1,507
16
143,753 766 engersand1.no
.no 337 1,267
3
1,506
4
143,831 298 ndla.no
.no 338 1,266
3
1,908
11
143,964 447 prio.no
.no 339 1,266
4
1,435
145,364 726 arbeidstilsynet.no
.no 340 1,257
3
1,754
7
146,195 627 standard.no
.no 341 1,252
5
1,558
10
147,393 1,379 sakkestadbil.no
.no 342 1,245
7
1,515
3
147,801 1,238 bjerkeborettslag.no
.no 343 1,243
9
1,456
8
148,042 1,421 f-b.no
.no 344 1,241
7
1,764
7
148,790 1,752 gyldenlovebrygge.no
.no 345 1,237
9
1,479
15
148,949 255 revisorkollegiet.no
.no 346 1,236
3
1,463
3
148,950 737 fossumsletta.no
.no 347 1,236
3
1,462
7
149,310 1,760 nickelodeon.no
.no 348 1,234
12
1,408
3
149,371 2,232 difi.no
.no 349 1,233
12
1,639
7
150,011 1,097 sparebank1.no
.no 350 1,229
8
1,854
6
150,030 3,252 camping.no
.no 351 1,229
18
1,691
17
150,468 414 campinggarden.no
.no 352 1,227
4
1,462
5
150,739 2,909 itavisen.no
.no 353 1,225
16
1,651
5
150,969 254 umb.no
.no 354 1,224 1,462
2
151,092 939 ecklund.no
.no 355 1,223
4
1,534
3
151,467 430 sggv.no
.no 356 1,221
1
1,456
5
152,310 646 heimvegen.no
.no 357 1,216
2
1,491
3
152,582 316 whocc.no
.no 358 1,215 1,378
2
152,801 490 lddy.no
.no 359 1,213
1
1,635
3
152,866 478 elgtrakket.no
.no 360 1,213
5
1,441
4
153,036 173 unis.no
.no 361 1,212
1
1,430
5
153,108 1,040 elkjop.no
.no 362 1,211
8
1,658
7
153,314 12 tnp.no
.no 363 1,210
2
1,467
1
153,850 356 likoss.no
.no 364 1,207 1,458
2
154,011 1,035 hivolda.no
.no 365 1,206
8
1,493
1
154,316 2,391 visitnorway.no
.no 366 1,204
12
1,710
15
154,435 5 holtefjell.no
.no 367 1,204
2
1,407
3
155,236 194 skjelsbekkskogen.no
.no 368 1,199
3
1,414
2
155,793 1,970 arkivverket.no
.no 369 1,195
13
1,711
15
156,220 631 bssforvaltning.no
.no 370 1,193
2
1,429
5
156,322 1,488 nho.no
.no 371 1,192
7
1,630
5
156,484 968 altinn.no
.no 372 1,191
4
1,688
4
156,690 2,493 tine.no
.no 373 1,190
16
1,629
13
156,785 318 karisveien.no
.no 374 1,190 1,398
157,404 1,088 nina.no
.no 375 1,186
8
1,510
5
157,991 1,878 munchmuseet.no
.no 376 1,183
9
1,407
4
159,156 703 vl.no
.no 377 1,176
2
1,721
1
159,965 1,031 handlegaten.no
.no 378 1,172
4
1,383
160,168 24 osl.no
.no 379 1,171
2
1,380
5
160,251 1,787 rodekors.no
.no 380 1,170
8
1,612
20
160,634 3,032 ntb.no
.no 381 1,168
15
1,593
5
161,548 2,715 norge.no
.no 382 1,163
13
1,552
6
161,645 549 hkuf.no
.no 383 1,163
1
1,364
1
161,915 432 skiforeningen.no
.no 384 1,161
4
1,467
2
162,185 1,249 marmorberget.no
.no 385 1,160
5
1,344
4
162,340 791 jernbanegata20.no
.no 386 1,159
6
1,384
2
162,365 50 uni.no
.no 387 1,159
2
1,364
2
163,606 358 nationen.no
.no 388 1,152 1,653
3
163,993 879 moxtex.no
.no 389 1,150
6
1,378
2
164,576 1,049 einart.no
.no 390 1,147
4
1,391
4
164,621 2,197 flyttepakken.no
.no 391 1,147
13
1,341
11
164,649 668 hestene.no
.no 392 1,147
5
1,306
8
164,848 613 tb.no
.no 393 1,145
2
1,654
164,960 72 vcollection.no
.no 394 1,145
1
1,348
5
164,965 460 k2facility.no
.no 395 1,145
1
1,347
2
165,453 287 kvasir.no
.no 396 1,142
3
1,528
4
166,170 474 sn.no
.no 397 1,139
1
1,284
1
167,360 1,800 ta.no
.no 398 1,132
8
1,615
3
167,813 64 hive.no
.no 399 1,130
1
1,382
2
168,046 1,731 bellona.no
.no 400 1,129
10
1,343
7
< 1 2 3 4 5 6
18 >

Top Million Root Domains List generated on 17 Jan 2020 using data from the Fresh Index built on 17 Jan 2020 17:23 GMT